Rózsafüzér társulat


A Rózsafüzér Társulat a legelterjedtebb testvérület az egész Egyházban. Alapítójának Szt. Domonkost tartják, aki 1211-ben Toulouse-ban szervezte meg az első Rózsafüzér Társulatnak tekinthető társulatot. Az első társulatot, mely biztosan Rózsafüzér Társulat volt, 1470-ban Douaiban (Fro.) Alanus de Rupe alapította.

(http://lexikon.katolikus.hu)

Indulásához kell 20 buzgó lélek, aki komolyan megígéri és meg is valósítja, hogy naponta egyetlenegy tizedet elimádkozik. Az Élő Rózsafüzér Társulatnak sok lelki haszna van. A legnagyobb talán az, hogy az a 20 tag, akinek mindegyike naponta egy picinyke tizedet elimádkozik, amelyik abban a hónapban neki jutott a sorsolásnál, mindegyikük részesül az egész 20 tized elimádkozásának kegyelmeiben. A buzgó 20 lélek imája összeáll egy egységgé, egy családdá. Összenőnek lelki csokorrá, eggyé válik imájuk. Minden egyes tag elnyeri a teljes rózsafüzér elimádkozásával járó teljes búcsút.

(http://www.keresztenyelet.hu)